St. Lawrence Home of Hope

De stichting Vrienden van Home of Hope St. Lawrence heeft zich als doel gesteld om donateurs te werven voor het goede werk van Home of Hope St. Lawrence. Vanuit onze stichting zien we erop toe dat het geld terecht komt bij Home of Hope St. Lawrence in Lusaka Zambia.
De stichting Vriend van Home of Hope St. Lawrence wordt gevormd door:

De stichting Vrienden van Home of Hope St. Lawrence wordt gevormd door:

Voorzitter: Marc van der Wielen
Secretaris: Silvia de Lorijn-Hermans
Penningmeester: Heidi Verwijst
Penningmeester: Arianne van der Lee
Bestuurslid: Ingrid Hermans
Bestuurslid: Maria Reizevoort
Bestuurslid: Rens Reizevoort
Bestuurslid: Ineke Smits-Verstegen
Bestuurslid: Moniek Loeffen

De bestuursleden van de Stichting Vrienden van Home of Hope St. Lawrence zijn allen onbezoldigd.